Hakan Çobanoğlu Web Sitesi Kullanıcı Sözleşmesi

 

Son güncellenme tarihi: 9.06.2022

 

Verdiğimiz seminerler uygulamalar, daha mutlu ve huzurlu bir insan olabilmeniz ve günlük yaşamın yüklerini hafifletebilmeniz için sizlere sunulmuştur. Seminerlerimizde ve internet sitemizde sizlere sunduğumuz bilgiler ve içerikler, tavsiye ve bilgilendirme niteliğinde olup, doktor tedavisinin yerine geçmez.

 

İnternet Sitesi kapsamındaki tüm içerikler Kullanıcı’nın herhangi bir tıbbi veya psikolojik rahatsızlığı olmadığı varsayılarak hazırlanmıştır ve bu yönü ile içerikler kişiye özgü değildir. 

 

Hakan Çobanoğlu, Kullanıcı’nın tıbbi veya psikolojik rahatsızlığı nedeni ile ortaya çıkacak herhangi bir sonuçtan sorumlu tutulamaz. Hakan Çobanoğlu veya seminerleri, İnternet Sitesi hiçbir hastalık veya sağlık durumunun teşhis ve tedavisini sağlamamaktadır.

 

 Madde 1. Taraflar

 

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”) Hakan Çobanoğlu’nun seminerlerine katılan veya www.hakancobanoglu.net internet sitesini (“İnternet Sitesi”) kullanan kişi ile (“Kullanıcı”) Fatih Mah. Uygun Sokak No:30 Kat.1 Daire 2, Tepebaşı, Eskişehir adresinde bulunan Bütünsel Akademi. (“Hakan Çobanoğlu” ve/veya “Şirket”) arasında kurulmuş olup İnternet Sitesi’nin kullanım koşulları ve Kullanıcı ile Şirket’in (“Taraflar”) hak ve yükümlülüklerini düzenler.

 

Kullanıcı, Seminerlere katılmakla online veya yüz yüze ya da İnternet Sitesi’ni ziyaret etmekle işbu Sözleşme hüküm ve koşullarını kabul etmiş sayılır.

Seminerlere katılan, kayıt olan veya İnternet Sitesi üzerinden herhangi bir satın alma işlemi gerçekleştiren gerçek veya tüzel kişiler için işbu Sözleşme hükümleri yanında “Mesafeli Satış Sözleşmesi” hükümleri de uygulanacaktır.

 

 Madde 2. Şirket’in Hak ve Yükümlülükleri

 

2.1. Şirket, Uygulama veya İnternet Sitesi yolu ile kullanıcılara, meditasyon ve farkındalık alanında bilgiler, egzersizler gibi muhtelif içerikler sağlamaktadır (“Servisler”). Şirket’in sağladığı bilgiler ve içerikler, tavsiye ve bilgilendirme niteliğinde olup Uygulama’nın veya İnternet Sitesi’nin kullanımı, bilgi ve içeriğin kapsamı, egzersiz ve tavsiyelerin Kullanıcı tarafından kullanılması ile ortaya çıkacak herhangi bir sonuçtan Şirket sorumlu tutulamaz.

 

2.2. Şirket, mücbir sebepler, bağlantı sorunları, internet kesintileri, tedarikçilerden kaynaklanan nedenler ve 3. kişilerin fiilleri vb. durumlar nedeni ile Uygulama’da ve İnternet Sitesi’nde oluşabilecek kesinti ya da aksaklıklardan sorumlu değildir.

 

2.3. İnternet Sitesi bireysel kullanım için olup, bunlara erişim kişiye özeldir. Şirket, Kullanıcı’nın Uygulama’yı veya İnternet Sitesi’ni kullanım amacına veya işbu Sözleşme hükümlerine aykırı olarak kullandığını tespit etmesi durumunda Kullanıcı’nın üyeliğini durdurabilir, askıya alabilir ya da tamamen sonlandırabilir. Bu halde Kullanıcı Şirket’ten herhangi bir isim altında hiçbir talepte bulunamayacağını kabul etmektedir.

 

2.4. Satın almalar veya seminerler için yapılan teklifler yapıldıkları an için geçerli olup, Şirket’in satın almaların fiyatlarını tek taraflı olarak her zaman ve önceden haber vermeksizin değiştirme hakkı saklıdır

Madde 3. Kullanıcı’nın Hak ve Yükümlülükleri

 

3.1. Kullanıcı, kendisinden istenilen bilgileri tam ve gerçeğe uygun olarak bildirmek ve gerektiğinde güncellemekle yükümlüdür. Kullanıcı, bilgilerin eksik veya gerçeğe aykırı olarak bildirilmesinden ve bu eksik veya gerçeğe aykırı bildirimden kaynaklanabilecek sonuçlardan sorumludur.

3.2. Kullanıcı, İnternet Sitesi’ni kullanarak 18 yaşının üzerinde olduğunu beyan ve kabul etmiştir. 18 yaşını doldurmamış olan Kullanıcı’nın veli veya vasisinin bu sözleşmeye açık onayını almış olduğu ve Uygulama ve İnternet Sitesi’ni veli veya vasisinin gözetiminde kullandığı kabul edilir.

 

3.3 Kullanıcı, siteden satına alınan eğirimlerin internet bağlantısı ile çalıştığını, Uygulama içeriğindeki video, müzik, resim, fotoğraf, grafik, yazı ve görsel gibi içeriklerin internet bağlantısı ile görüntülendiğini, internet kullanım bedellerinin kendi sorumluluğunda olduğunu ve bunlara ilişkin Şirket’in herhangi bir taahhüdü veya sorumluluğu olmadığını bildiğini ve bu hususlarda kendisinin bilgilendirildiğini kabul ve beyan eder.

 

3.4. İnternet Sitesi kapsamındaki tüm içerikler Kullanıcı’nın herhangi bir tıbbi veya psikolojik rahatsızlığı olmadığı varsayılarak hazırlanmıştır ve bu yönü ile içerikler kişiye özgü değildir. Şirket, Kullanıcı’nın tıbbi veya psikolojik rahatsızlığı nedeni ile ortaya çıkacak herhangi bir sonuçtan sorumlu tutulamaz.

 

3.5. Kullanıcı, Seminerlere katılmadan ve İnternet Sitesi’nin kullanımından önce sağlık sorunları ile ilgili olarak doktoruna danışmalı ve doktorunun yönlendirmelerine göre Seminerlere katılım veya İnternet Sitesi’nin kullanımına karar vermelidir.

 

3.6. Kullanıcı’nın tıbbi veya psikolojik bir rahatsızlığı veya bunların riski bulunması halinde  İnternet Sitesi’ni kullanmaması ve seminerlere, eğitimlere katılmaması gerekmektedir.

 

3.7. Hakan Çobanoğlu ve İnternet Sitesi hiçbir hastalık veya sağlık durumunun teşhis ve tedavisini sağlamamaktadır.

 

3.8. Şirket, Kullanıcı’nın iznini almak şartıyla bildirimler, hatırlatmalar ve elektronik iletiler gönderebilir.

 

3.9. Kullanıcı’nın sisteme girdiği bilgiler, sadece Kullanıcı’nın talebi ile değiştirilebilir.

 

 3.10. Kullanıcı işbu Sözleşme’yi istediği anda kayıt etme ve uyuşmazlık durumunda kullanma hakkına sahiptir.

 

Madde 4. Hakan Çobanoğlu Seminer, Eğitim Hizmeti

 

4.1. Kullanıcı’nın seminer, eğitim hizmetlerinden faydalanabilmesi için siteye üye olması ve hizmeti satın alması gerekmemektedir. Bu hizmetleri satın alan Kullanıcı, bu hizmetlere içerik ve özelliklere erişebilecektir.  

 

4.2. Hakan Çobanoğlu tarafından sağlanan tüm bilgiler salt bilgilendirici nitelikte olup, herhangi bir şekilde tıbbi veya psikolojik tedavi, terapi veya herhangi bir sağlık hizmeti yerine geçmemektedir.Dolayısı ile Hakan Çobanoğlu veya ekibin herhangi bir tanı koyması mümkün değildir.

 

4.3. Kullanıcı, yakın zamanda herhangi bir psikiyatrik tanı aldıysa (depersonalizasyon, derealizasyon gibi dissosiyatif bozukluklar ve şizofreni, bipolar bozukluk dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir psikiyatrik tanı) veya kendisine veya başkalarına zarar verme niyeti ve girişimi var ise (intihar, taciz vb.) veya günlük, iş/okul, öz-bakım ve sosyal yaşamınızı etkileyebilecek boyutta bir psikolojik sorun veya stres hissediyorsa terapi veya psikiyatrik yardım alması gerektiğini kabul etmekte ve bilmektedir. 

 

Hakan Çobanoğlu’nun koçluk hizmeti, verdiği seminerler, eğitimler, kitaplar yukarıdaki konular hakkında Kullanıcı’ya herhangi bir çözüm, destek veya yardım sunabilecek nitelikte hazırlanmamıştır. Bahsi geçen durumlarda Kullanıcı’nın uzman bir doktordan veya klinik psikologdan yardım istemesi gerekmektedir.. Hakan Çobanoğlu yukarıdaki durumlardan birinin varlığı konusunda şüphe duyduğu takdirde derhal verdiği hizmetleri askıya alabilir veya tamamen sona erdirebilir.

 

4.4 Kullanıcı, Hakan Çobanoğlu’dan seminer, eğitim, kitap veya hizmet almakla,

 • Hakan Çobanoğlu’nun seminer, eğitim, kitap veya hizmetlerinin sağlık hizmeti olmadığını, herhangi bir tıbbi rahatsızlığın veya durumun teşhisi, tanısı veya tedavisi amacıyla sunulmadığını,
 • Hakan Çobanoğlu’nun  sağlık danışmanı, sağlık hizmetlisi, sağlık görevlisi, psikolog, uzman veya hekim olarak hareket etmediğini, bu nitelikleri haiz olmadığını,
 • Hakan Çobanoğlu’nun hizmetlerinin hiçbir şekilde rehberlik, danışmanlık, mentorluk, psikoterapi, psikanaliz olmadığını veya madde bağımlılığı ya da diğer bir mental sorun veya durumun tedavisi yerine geçmeyeceğini,
 • Herhangi bir uzmandan psikolojik veya psikiyatrik yardım alıyor olması durumunda, ilgili uzmanı Hakan Çobanoğlu’nu hizmeti aldığı konusunda bilgilendirmesi gerekeceğini,
 • Hakan Çobanoğlu’nun  mesleğinin herhangi bir ruhsat veya lisans gerektirmeksizin icra edilebildiğini,
 • Hakan Çobanoğlu’nun seminerleri, eğitimleri ve  hizmetleri neticesinde vereceği tüm kararlardan, tercihlerden, eylemlerinden ve bunların sonuçlarından tamamen kendisinin sorumlu olacağını, bu konuda Hakan Çobanoğlu’nun veya ekibinin herhangi bir sorumluluğu olmayacağını,
 • Hakan Çobanoğlu veya ekibi herhangi bir sonucu taahhüt edemeyeceğini,
 • Şirket’in ilgili mevzuat uyarınca işlenmekte olan bir suça veya işlenmiş ancak neticeleri sınırlanabilecek olan bir suça (teşebbüs dahil) ilişkin bilgi veya emare edinmesi halinde (sağlık görevlisi olmasak da) bunu ilgili kamu makamlarına bildirme yükümlülüğü olduğunu, bu durumda gizliliğin veya kişilik haklarının ihlali gibi herhangi bir sebebe dayanarak Şirket’ten herhangi bir talep hakkı olmayacağını,
 • Hakan Çobanoğlu’nun Gizlilik Politikası’nı okumuş olduğunu,
 • Şirket’e sağlık verileri gibi özel nitelikte kişisel verileri iletmemesi gerektiğini ve

işburada Hakan Çobanoğlu , grup şirketlerini, bunların müdürlerini, yöneticilerini, çalışanlarını ve her türlü hizmet sağlayanlarını her türlü talep, zarar ve ziyandan gayrikabili rücu ibra ettiğini bilmekte, kabul ve taahhüt etmektedir

Madde 5. Kampanyalar

 

5.1. Şirket, Kullanıcı’ların yararlanması için zaman zaman çeşitli indirim, hediye, fırsat, teklif vb. kampanyalar yapabilir. İşbu kampanyaların tüm şart ve koşulları Şirket tarafından belirlenecektir.

 

5.2. Şirket kampanya ve tekliflerin içeriği ile ilgili her türlü değişiklik yapma ve kampanya ve özel tekliflerin yürütme hakkını önceden ve habersiz durdurma hakkını saklı tutar.

Madde 6. Ödemeler

 

6.1. İnternet Sitesi üzerinden satın alınarak yapılacak seminer, eğitim,  satın alımı ile diğer satın alımlarda tüm vergiler dahil satış fiyatı için ayrıca Kullanıcı’dan onay alınacaktır. Kullanıcı, Şirket’in fiyatları, kampanya ve paketleri her zaman tek taraflı olarak değiştirebileceğini, yapılan değişikliklerden haberdar olmak için web sitesini güncel tutacağını ve  İnternet Sitesi’ni düzenli olarak kontrol edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

6.2. Kullanıcı, Uygulama ve İnternet Sitesi’nin “Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler” den olduğunu; 27 Kasım 2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15’inci maddesi gereğince cayma hakkı olmayacağını ve hiçbir şekilde ücret iadesi yapılamayacağını bilmekte ve kabul etmektedir. Bu konuda Hakan Çobanoğlu Mesafeli Satış Sözleşmesi hükümleri saklıdır.

 

İnternet Sitesi üzerinden gerçekleştirilen satın alımlarda ise Şirket, aşağıdaki şartlardan birine uygunluk halinde ve tamamen kendi takdirinde olmak üzere iadeye karar verebilecektir:

 

 • Satın alınan seminer, eğitim için satın alma tarihinden itibaren 7 gün içinde iade talebinde bulunulması,

Kullanıcı, Madde 6.2’de belirtilen sebeple yasal mevzuat uyarınca iade hakkı olmadığını, buna rağmen Şirket’in kullanıcılarının memnuniyetini kazanmak için takdiren iade talebinde bulunma imkanı sağladığını, bu imkanın Şirket tarafından her zaman kaldırılabileceğini ve her iade talebinin niteliğine göre ayrı ayrı değerlendirileceğini ve Şirket’in takdirine bağlı olduğunu bilmekte ve kabul etmektedir.

 

Kullanıcı satın alınan videolu eğitimlerin veya katıldı seminerlerin, yüz yüze veya online olan eğitimlerin iadesinin hiçbir koşulda mümkün olmadığını bilmekte ve kabul etmektedir. 

 

6.3. Faturalandırma: Şirket, Ücretli Servisler’in kullanımı için ödeme hesabı yoluyla (“Fatura Hesabı”) Kullanıcılara fatura kesmek için bir üçüncü-şahıs ödeme işlemcisi (“Ödeme İşlemcisi”) kullanabilir. Ödeme süreci, Sözleşme’ye ek olarak Ödeme İşlemcisi’nin hüküm, koşul ve gizlilik şartlarına tabi olacaktır. Şirket, Ödeme İşlemcisi sebebiyle meydana gelecek herhangi bir zarar ve/veya sonuçtan sorumlu değildir. Ücretli Servisleri seçmekle Kullanıcı, Şirket’e Ödeme İşlemcisi yoluyla geçerli fiyatlandırmadaki tüm ücretleri, Ücretli Servislerin her kullanılışında uygulanabilir ödeme hükümleri uyarınca ödemeyi kabul eder ve Ödeme İşlemcisi yoluyla Kullanıcı’nın seçilmiş ödeme sağlayıcısından (“Ödeme Metodu”) ödeme alınması için Şirket’e izin verir. Kullanıcı, seçilmiş Ödeme Metodu’nu kullanarak ödeme yapmayı kabul eder. Talep gönderilmiş veya ödeme yapılmış olsa dahi Şirket herhangi bir hata veya sorunu düzeltme hakkını saklı tutar.

 

6.4. Ödeme Metodu: Ödemelere ilişkin şartlar, Kullanıcıların seçmiş olduğu Ödeme Metodu veya kredi kartı sağlayıcıları veya finansal kuruluşlarıyla aralarındaki sözleşme hükümlerine bağlı olacaktır. Şirketin Ödeme İşlemcisi yolu ile Kullanıcı’dan ödemeyi alamaması durumunda, Kullanıcı Şirket’in ilk talebi üzerine Fatura Hesabına göre ödenecek miktarın tamamını ödemeyi kabul eder.

 

Madde 7. Fikri Mülkiyet Hakları ve Hakların Saklı Tutulması

 

Eğitimlerde, seminerlerde, internet sitemizde sizlere verilen video, kitap vb şeylerin mülkiyeti hakan Çobanoğlu’na ve Şirket’e aittir. Eğitimlerin, seminerlerin, kitapların içeriği Hakan Çobanoğlu, şirket ve tedarikçilerine ait değerli fikri mülkiyeti oluşturur. Hakan Çobanoğlu’nun eğitimleri, seminerleri, eğitim videoları telif hakları yasaları ve uluslararası anlaşmalarla korunmaktadır. Burada açıkça belirtilenler hariç olmak kaydıyla, bu anlaşma size yazılımın herhangi bir fikri mülkiyet hakkını vermemekte ve açıkça verilmemiş tüm haklar Şirket tarafından saklı tutulmaktadır.

 

Madde 8. Son Hükümler

 

8.1 İşbu Kullanıcı Sözleşmesi Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca uyuşmazlıkların çözümünde ispata yönelik bir belge niteliğindedir. Kullanıcılar ispat ve erişilebilirlik açısından sözleşmelerin kayıt altına alınmasına ve saklanmasına muvafakat etmektedir.

 

8.2 Alıcı herhangi bir konu ile ilgili soru, görüş, talep ve önerilerini Şirket’in [email protected] elektronik posta adresine iletebilir. 

 Mesafeli Satış Sözleşmesi

 

Madde 1. Taraflar

 

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”)  www.hakancobanoglu.net internet sitesi (“İnternet Sitesi”) üzerinden ticari olmayan bir amaçla herhangi bir satın alma işlemi gerçekleştiren gerçek kişiler (“Alıcı”) ile merkezi Fatih Mah. Uygun Sokak No:30  Kat.1 Daire.2, Odunpazarı, Eskişehir adresinde bulunan Hakan Çobanoğlu (“Şirket”) arasında kurulmuştur.

 

Madde 2. Konu

 

Sözleşme Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik’e uygun olarak düzenlenmiştir. İşbu Sözleşme’nin tarafları işbu Sözleşme tahtında Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik’ten kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.

 

İşbu Sözleşme’nin konusunu, Alıcı’nın, Satıcı’ya ait ürün veya hizmetlerin satın alınmasına yönelik elektronik olarak sipariş verdiği, Sözleşme’de belirtilen niteliklere sahip ürün veya hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanması oluşturur.

 

Alıcı,  İnternet Sitesi üzerinden herhangi bir satın alma işlemi gerçekleştirmekle işbu Sözleşme’nin hüküm ve koşulları ile Ön Bilgilendirme Metni’nde yer alan hüküm ve koşulları kabul etmiş sayılır. Bunun yanında Alıcı, ücret karşılığı olup olmadığına bakılmaksızın  İnternet Sitesi üzerinden sunulan hizmetlerden herhangi bir şekilde faydalanmakla Hakan Çobanoğlu Kullanıcı Sözleşmesi ve Hakan Çobanoğlu  Gizlilik Politikası’nın tüm hüküm ve koşullarını da kabul etmiş sayılır.

Madde 3. Sözleşme Konusu Ürün/Hizmetin Temel Nitelikleri

 

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’ne konu ürün veya hizmetin konusunu Şirket tarafından  İnternet Sitesi üzerinden sağlanan meditasyon ve farkındalıkla ilintili bilgiler ve teknikler egzersizler gibi muhtelif içerikler oluşturmaktadır. 

Alıcı ,  İnternet Sitesi ve Şirket’in diğer bilgilendirme kanalları üzerinden ürün veya hizmetin temel nitelikleri hakkında yeterli ölçüde bilgilenme imkanına sahip olup, bu yollar üzerinden yeterli bilgiyi edindiği kabul ve taahhüt etmektedir.

Alıcı söz konusu mal veya hizmetlerin Yönetmelik’in 15’inci maddesinin (ğ) bendinde belirtilen “Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar” dan olduklarını kabul ve taahhüt etmektedir

 

Madde 4. Ürün/Hizmetin Tüm Vergiler Dahil Fiyatının Belirlenmesi 

 

İnternet Sitesindeki seminerler, eğitimler ücrete tabidir.  Bunun yanında Şirket, özellikle kredi kartıyla yapılacak işlemlerde söz konusu olabilecek, bankalar gibi işleme aracılık edebilecek kuruluşların Alıcı’dan talep edebileceği ek maliyet, masraf, komisyon ve herhangi bir ad altındaki ücretlerden sorumlu olmayacaktır. 

Şirketin bazı ürün veya hizmetleri şimdi veya gelecekte ayrı bir ödemeye konu olabilir ve Alıcı’nın satın aldığı ürün veya hizmetin dışında tutulabilir.

 

Madde 5. Ürün/Hizmetin Teslim Zamanı ve Şekli

 

İşbu Sözleşme’ye konu ürün veya hizmet Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15’inci maddesi (ğ) fıkrasında belirlenen “Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallar” dan olup, söz konusu hizmet veya gayri maddi mallar Alıcı’nın Sözleşme’ye onay verdiği anda Alıcı’ya teslim edilecektir.

 

Alıcı eğitim veya seminerlere erişimi için Alıcı’nın internete bağlı olması talep edilebilir. 

Alıcı, online eğitimlerin  internet bağlantısı ile çalıştığını, Uygulama içeriğindeki video, resim, fotoğraf, grafik, yazı ve görsellerin internet bağlantısı ile görüntülendiğini, internet kullanım bedellerinin Alıcı’nın kablosuz ağı veya mobil internet paketi üzerinden karşılanacağını, internet kullanım bedellerine ait Şirket’in herhangi bir taahhüdü veya sorumluluğu olmadığını, ayrıca Sözleşme’ye konu ürün veya hizmetin teslimi için internet bağlantısına sahip olması gerektiğini bildiğini ve bu hususlarda kendisinin bilgilendirildiğini kabul ve beyan eder.

Madde 6. Cayma Hakkı 

 

,27 Kasım 2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 9. Maddesinde Cayma Hakkı, 15. Maddesinde ise Cayma Hakkının İstisnaları düzenlenmiştir. Buna göre

“Cayma hakkı 

 

MADDE 9 – (1) Tüketici, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. 

 

(2) Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak tüketici, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir. 

 

(3) Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde; 

 

 a) Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün, 

 b) Birden fazla parçadan oluşan mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün, 

  c) Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır. 

 

(4) Malın satıcı tarafından taşıyıcıya teslimi, tüketiciye yapılan teslim olarak kabul edilmez. 

 

(5) Mal teslimi ile hizmet ifasının birlikte yapıldığı sözleşmelerde, mal teslimine ilişkin cayma hakkı hükümleri uygulanır.” 

 

Cayma hakkının istisnaları 

 

MADDE 15 – (1) Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, tüketici aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz: 

 

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler. 

b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler. 

c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler. 

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler. 

e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler. 

f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler. 

g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler. 

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler. 

h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.” 

 

 

Alıcı, 27 Kasım 2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15. maddesinin 1. fıkrasının (ğ) bendinde yer alan hüküm uyarınca işbu Sözleşme’ye konu ürün/hizmet için cayma hakkını kullanamaz. Dolayısıyla Alıcı hiçbir şekilde ücret iadesi yapılmadığını ve yapılmayacağını kabul eder.

Madde 7. Diğer Hükümler

 

Alıcı, madde 2’de açıkça belirtildiği üzere, seminerlere katılarak, eğimleri satın alarak Hakan Çobanoğlu’nun Kullanıcı Sözleşmesi’nin ve Hakan Çobanoğlu’nun Gizlilik Politikası’nın hüküm ve koşullarını kabul etmiş sayılır. Bu kapsamda Alıcı’nın Hakan Çobanoğlu web sitesinin Kullanıcı Sözleşmesi ve Hakan Çobanoğlu  Gizlilik Politikası’ndaki tüm beyan ve taahhütleri geçerlidir.

 

Sözleşme süresince ve Sözleşme sona erse dahi sonrasında, Şirket ve/veya Şirket iştirakleri ve/veya Şirket’in birlikte iş yaptığı 3. şahıslar Alıcı’nın verdiği onay kapsamında Alıcı’ya pazarlama ve reklam amaçlı faks, elektronik posta, kısa mesaj gibi otomatik arama sistemleri vasıtasıyla ya da başkaca diğer iletişim vasıtaları ile başkaca herhangi bir ön izin alınmaksızın bilgilendirme, pazarlama ve/veya reklam amacıyla elektronik ileti gönderebilecektir. 

 

Seminerler, eğitimler kişiye özel ve bireysel kullanım içindir. Şirket, Alıcı’nın  İnternet Sitesi’ni kullanım amacına aykırı olarak kullandığını tespit etmesi durumunda Alıcı’nın üyeliğini durdurabilir, askıya alabilir ya da tamamen sonlandırabilir. Bu halde Alıcı Şirket’ten herhangi bir isim altında hiçbir talepte bulunamayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

 

Şirket, mücbir sebepler, bağlantı sorunları, internet kesintileri, tedarikçilerden kaynaklanan nedenler ve 3. kişilerin fiilleri vb. durumlar nedeni ile  İnternet Sitesi’nde oluşabilecek kesinti ya da aksaklıklardan sorumlu değildir.

Şirket’in sağladığı bilgiler ve her türlü içerikler, bilgilendirme niteliğinde olup İnternet Sitesi’nin kullanımı, bilgi ve içeriğin kapsamı, egzersiz ve tavsiyelerin Alıcı tarafından kullanılması ile ortaya çıkacak herhangi bir sonuçtan Şirket sorumlu tutulamaz.

 

Seminerler, eğitimler veya İnternet Sitesi kapsamındaki tüm içerikler Alıcı’nın herhangi bir tıbbi veya psikolojik rahatsızlığı olmadığı varsayılarak hazırlanmıştır ve Şirket, Alıcı’nın tıbbi veya psikolojik rahatsızlığı nedeni ile ortaya çıkacak herhangi bir sonuçtan sorumlu tutulamaz.

 

Şirket her zaman Alıcı’nın iznini alarak Alıcı’ya bildirimler, hatırlatmalar ve elektronik iletiler gönderebilir.

Şirket Alıcı’ya mal ve/veya hizmetlerinin ücretsiz deneme sürümleri veya promosyonlar sunabilir. Alıcı deneme sürümünü belirlenen zaman dilimi içerisinde kullanılmalıdır. Alıcı, deneme sürümü sürecinin sonunda herhangi bir ücretlendirme gerçekleşmemesi için deneme sürümü süresinin bitmesinden önce iptal vb. gerekli işlemleri yaparak ücretli kullanımını durdurmalıdır. 

 

Mesafeli sözleşmenin uygulanmasından doğacak uyuşmazlıklarda Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca her yıl Aralık ayında ilan edilen parasal sınırlar dahilinde Alıcı’nın ürün veya hizmeti satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

 

Alıcı herhangi bir konu ile ilgili soru, görüş, talep ve önerilerini Şirket’in [email protected] elektronik posta adresine iletebilir.  

Madde 8. Hakan Çobanoğlu Koçluk Hizmeti

 

İnternet Sitesi’nin  hizmetlerinden faydalanabilmesi için Alıcı’nın seminer, eğitim  satın alması gerekmemektedir. Bu hizmetleri satın alan Alıcı, bu hizmetler süresince Üyeliğin sağladığı bir takım içerik ve özelliklere erişebilecektir. Buna karşın bu seminerleri, eğitimleri satın almış olmak Alıcı’ya öncesinde gerçekleştirdiği  satın alımlarına ilişkin ücret iadesi hakkı sağlamamaktadır. Verilen hizmetler Madde 6.5’te düzenlenen Sürekli Faturalandırma yöntemiyle ücretlendirilmektedir.

 

Hakan Çobanoğlu’nun ve ekibinin sunmuş oldukları hizmetler kapsamında sağlanan tüm bilgiler salt bilgilendirici nitelikte olup, herhangi bir şekilde tıbbi veya psikolojik tedavi, terapi veya herhangi bir sağlık hizmeti yerine geçmemektedir. 

 

Bu kapsamda Hakan Çobanoğlu Veya Ekibi  herhangi bir tanı koyması mümkün değildir.

Alıcı, yakın zamanda herhangi bir psikiyatrik tanı aldıysa (depersonalizasyon, derealizasyon gibi dissosiyatif bozukluklar ve şizofreni, bipolar bozukluk dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir psikiyatrik tanı) veya kendisine veya başkalarına zarar verme niyeti ve girişimi var ise (intihar, taciz vb.) veya günlük, iş/okul, öz-bakım ve sosyal yaşamınızı etkileyebilecek boyutta bir psikolojik sorun veya stres hissediyorsa terapi veya psikiyatrik yardım alması gerektiğini kabul etmekte ve bilmektedir. 

 

Hakan Çobanoğlu’nun veya ekibinin hizmeti yukarıdaki konular hakkında Alıcı’ya herhangi bir çözüm, destek veya yardım sunabilecek nitelikte hazırlanmamıştır. Bahsi geçen durumlarda Alıcı’nın uzman bir doktordan veya klinik psikologdan yardım istemesi gerekmektedir.. 

 

Hakan Çobanoğlu’nun veya ekibi yukarıdaki durumlardan birinin varlığı konusunda şüphe duyduğu takdirde derhal  hizmetleri askıya alabilir veya tamamen sona erdirebilir

 

Alıcı, Hakan Çobanoğlun’dan seminer, eğitim, danışmanlık vb. hizmetleri almakla,

 •  Hakan Çobanoğlu’nun seminer, eğitim, danışmanlık hizmetlerinin sağlık hizmeti olmadığını, herhangi bir tıbbi rahatsızlığın veya durumun teşhisi, tanısı veya tedavisi amacıyla sunulmadığını,
 • Hakan Çobanoğlu’nun sağlık danışmanı, sağlık hizmetlisi, sağlık görevlisi, psikolog, uzman veya hekim olarak hareket etmediğini, bu nitelikleri haiz olmadığını,
 • Hakan Çobanoğlu ve ekibinin hizmetlerinin hiçbir şekilde rehberlik, danışmanlık, mentorluk, psikoterapi, psikanaliz olmadığını veya madde bağımlılığı ya da diğer bir mental sorun veya durumun tedavisi yerine geçmeyeceğini,
 • Herhangi bir uzmandan psikolojik veya psikiyatrik yardım alıyor olması durumunda, ilgili uzmanı Hakan Çobanoğlun’dan Koçluk hizmeti aldığı konusunda bilgilendirmesi gerekeceğini,
 • Hakan Çobanoğlu’nun Koçluğu mesleğinin herhangi bir ruhsat veya lisans gerektirmeksizin icra edilebildiğini,
 • Hakan Çobanoğlu’nun Koçluğu hizmetleri neticesinde vereceği tüm kararlardan, tercihlerden, eylemlerinden ve bunların sonuçlarından tamamen kendisinin sorumlu olacağını, bu konuda Hakan Çobanoğlunun  veya ekibinin herhangi bir sorumluluğu olmayacağını,
 • Hakan Çobanoğlu  veya ekibinin herhangi bir sonucu taahhüt edemeyeceğini,
 • Şirket’in İlgili mevzuat uyarınca işlenmekte olan bir suça veya işlenmiş ancak neticeleri sınırlanabilecek olan bir suça (teşebbüs dahil) ilişkin bilgi veya emare edinmesi halinde (sağlık görevlisi olmasak da) bunu ilgili kamu makamlarına bildirme yükümlülüğü olduğunu, bu durumda gizliliğin veya kişilik haklarının ihlali gibi herhangi bir sebebe dayanarak Şirket’ten herhangi bir talep hakkı olmayacağını,
 • Hakan Çobanoğlu’nun  Gizlilik Politikası’nı okumuş olduğunu,
 • Şirket’e sağlık verileri gibi özel nitelikte kişisel verileri iletmemesi gerektiğini ve işburada Hakan Çobanoğlunu  Şirketini, grup şirketlerini, bunların müdürlerini, yöneticilerini, çalışanlarını ve Hakan Çobanoğlu dahil her türlü hizmet sağlayanlarını her türlü talep, zarar ve ziyandan gayrikabili rücu ibra ettiğini bilmekte, kabul ve taahhüt etmektedir

TÜKETİCİ MEVZUATI GEREĞİNCE ÖN BİLGİLENDİRME METNİ

 

1. SATICIYA İLİŞKİN BİLGİLER

UNVAN : HAKAN ÇOBANOĞLU (“Şirket”)

ADRES : Fatih Mahallesi Uygun Sokak No:30 Kat:1 Daire 2 Odunpazarı, Eskişehir

T.C : 40486535184

E-POSTA : [email protected]

 

2. KONU 

İşbu ön bilgilendirme metninin konusu alıcının (“Kullanıcı”), aşağıda nitelik ve satış fiyatının belirlenme usulü belirtilen hizmetlerin sunulması veya ürün ya da ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun ve 27 Kasım 2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (“Yönetmelik”) hükümleri gereğince bilgilendirilmesidir.

 

3. ÜRÜN/HİZMETİN ÖZELLİKLERİ 

 

İşbu ön bilgilendirme metnine konu ürün ve hizmetin konusunu Şirket tarafından

www.hakancobanoglu.net internet sitesi (“İnternet Sitesi”) üzerinden sağlanan meditasyon ve farkındalık alanındaki tavsiye niteliğinde bilgiler ve egzersizler gibi muhtelif içerikler oluşturmaktadır.

 

 Kullanıcı İnternet Sitesi ve Şirket’in diğer bilgilendirme kanalları üzerinden ürün veya hizmetin temel nitelikleri hakkında yeterli ölçüde bilgilenme imkanına sahip olup, bu yollar üzerinden yeterli bilgiyi edindiği kabul ve taahhüt etmektedir.

Kullanıcı söz konusu ürün ve hizmetlerin Yönetmelik’in 15’inci maddesinde belirtilen “Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar” dan olduklarını kabul ve taahhüt etmektedir.

 

4. ÜRÜN/HİZMETİN TÜM VERGİLER DAHİL FİYATININ BELİRLENMESİ 

 

İnternet Sitesi üzerinden  satın alımlarda tüm vergiler dâhil satış fiyatı satın alınan ürün ve/veya hizmete ve satın alma zamanına göre farklı olarak belirlenecek olup satın alma işlemi esnasında Kullanıcı’nın onayı alınırken açık olarak belirtilecektir. 

 

 

Kullanıcı, Şirket’in fiyatları, kampanyaları ve paketleri her zaman tek taraflı olarak değiştirebileceğini, yapılan değişikliklerden haberdar olmak için Uygulama’yı güncel tutacağını ve Uygulama ve İnternet Sitesi’ni düzenli olarak kontrol edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 

Bunun yanında Şirket, özellikle kredi kartıyla yapılacak işlemlerde söz konusu olabilecek, bankalar gibi işleme aracılık edebilecek kuruluşların Kullanıcı’dan talep edebileceği ek maliyet, masraf, komisyon ve herhangi bir ad altındaki ücretlerden sorumlu olmayacaktır.

 

 

Şirketin bazı ürün veya hizmetleri şimdi veya gelecekte ayrı bir ödemeye konu olabilir ve Kullanıcı’nın satın aldığı ürün veya hizmetin dışında tutulabilir. 

 

5. ÜRÜN/HİZMETİN TESLİM ZAMANI / TESLİM ŞEKLİ 

 

İşbu ön bilgilendirme formuna konu mal veya hizmet Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15’inci maddesi (ğ) fıkrasında belirlenen “Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar” dan olup, söz konusu hizmet veya gayrimaddi mallar veya ürünler Kullanıcı’nın mesafeli satış sözleşmesine onay verdiği anda Kullanıcı’ya teslim edilecektir.

6. CAYMA HAKKI 

 

27 Kasım 2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazeted’e yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinin 9. Maddesinde Cayma Hakkı, 15. Maddesinde ise Cayma Hakkının İstisnaları düzenlenmiştir. 

Buna göre

“Cayma hakkı 

 

MADDE 9 – 

(1) Tüketici, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.

 

(2) Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak tüketici, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir. 

 

(3) Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde; 

 

a) Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün, 

b) Birden fazla parçadan oluşan mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün, 

c) Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır. 

 

(4) Malın satıcı tarafından taşıyıcıya teslimi, tüketiciye yapılan teslim olarak kabul edilmez. 

 

5) Mal teslimi ile hizmet ifasının birlikte yapıldığı sözleşmelerde, mal teslimine ilişkin cayma hakkı hükümleri uygulanır.” 

 

Cayma hakkının istisnaları 

MADDE 15 – 

(1) Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, tüketici aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz: 

 a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler. 

b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler. 

c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler. 

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler. 

e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler. 

f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler. 

g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler. 

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler. 

h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.” 

 

Kullanıcı, 27 Kasım 2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15. maddesinin 1. fıkrasının (ğ) bendinde yer alan hüküm uyarınca işbu ön bilgilendirme formuna konu ürün/hizmet için cayma hakkını kullanamaz. Dolayısıyla Kullanıcı hiçbir şekilde ücret iadesi yapılmadığını ve yapılmayacağını kabul eder.

7.DİĞER HÜKÜMLER

 

İşbu ön bilgilendirme formu Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 6’ncı maddesinin 4’üncü ve 5’inci fıkrasına uygun olarak hazırlanmıştır. 

 

Kullanıcı satışa onay verdiği anda İnternet Sitesi’nde mevcut ve yine burada bağlantısı verilen “ Kullanıcı Sözleşmesi” ve “Gizlilik Politikası“na da onay vermiş sayılır. 

 

Uygulama ve İnternet Sitesi kapsamındaki tüm içerikler Kullanıcı’nın herhangi bir tıbbi veya psikolojik rahatsızlığı olmadığı varsayılarak hazırlanmıştır ve bu yönü ile içerikler kişiye özgü değildir. Şirket, Kullanıcı’nın tıbbi veya psikolojik rahatsızlığı nedeni ile ortaya çıkacak herhangi bir sonuçtan sorumlu tutulamaz

 

Mesafeli sözleşmenin uygulanmasından doğacak uyuşmazlıklarda Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca her yıl Aralık ayında ilan edilen parasal sınırlar dahilinde Kullanıcı’nın mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

 

Kullanıcı herhangi bir konu ile ilgili soru, görüş, talep ve önerilerini Şirket’in [email protected] elektronik posta adresine iletebilir. 

Madde 8. Hakan Çobanoğlu Koçluk Hizmeti

 

İnternet Sitesi’nin  hizmetlerinden faydalanabilmesi için Alıcı’nın seminer, eğitim  satın alması gerekmemektedir. Bu hizmetleri satın alan Alıcı, bu hizmetler süresince Üyeliğin sağladığı bir takım içerik ve özelliklere erişebilecektir. Buna karşın bu seminerleri, eğitimleri satın almış olmak Alıcı’ya öncesinde gerçekleştirdiği  satın alımlarına ilişkin ücret iadesi hakkı sağlamamaktadır. Verilen hizmetler Madde 6.5’te düzenlenen Sürekli Faturalandırma yöntemiyle ücretlendirilmektedir.

 

Hakan Çobanoğlu’nun ve ekibinin sunmuş oldukları hizmetler kapsamında sağlanan tüm bilgiler salt bilgilendirici nitelikte olup, herhangi bir şekilde tıbbi veya psikolojik tedavi, terapi veya herhangi bir sağlık hizmeti yerine geçmemektedir. 

 

Bu kapsamda Hakan Çobanoğlu Veya Ekibi  herhangi bir tanı koyması mümkün değildir.

Alıcı, yakın zamanda herhangi bir psikiyatrik tanı aldıysa (depersonalizasyon, derealizasyon gibi dissosiyatif bozukluklar ve şizofreni, bipolar bozukluk dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir psikiyatrik tanı) veya kendisine veya başkalarına zarar verme niyeti ve girişimi var ise (intihar, taciz vb.) veya günlük, iş/okul, öz-bakım ve sosyal yaşamınızı etkileyebilecek boyutta bir psikolojik sorun veya stres hissediyorsa terapi veya psikiyatrik yardım alması gerektiğini kabul etmekte ve bilmektedir. 

 

Hakan Çobanoğlu’nun veya ekibinin hizmeti yukarıdaki konular hakkında Alıcı’ya herhangi bir çözüm, destek veya yardım sunabilecek nitelikte hazırlanmamıştır. Bahsi geçen durumlarda Alıcı’nın uzman bir doktordan veya klinik psikologdan yardım istemesi gerekmektedir.. 

 

Hakan Çobanoğlu’nun veya ekibi yukarıdaki durumlardan birinin varlığı konusunda şüphe duyduğu takdirde derhal  hizmetleri askıya alabilir veya tamamen sona erdirebilir

 

Alıcı, Hakan Çobanoğlun’dan seminer, eğitim, danışmanlık vb. hizmetleri almakla,

 •  Hakan Çobanoğlu’nun seminer, eğitim, danışmanlık hizmetlerinin sağlık hizmeti olmadığını, herhangi bir tıbbi rahatsızlığın veya durumun teşhisi, tanısı veya tedavisi amacıyla sunulmadığını,
 • Hakan Çobanoğlu’nun sağlık danışmanı, sağlık hizmetlisi, sağlık görevlisi, psikolog, uzman veya hekim olarak hareket etmediğini, bu nitelikleri haiz olmadığını,
 • Hakan Çobanoğlu ve ekibinin hizmetlerinin hiçbir şekilde rehberlik, danışmanlık, mentorluk, psikoterapi, psikanaliz olmadığını veya madde bağımlılığı ya da diğer bir mental sorun veya durumun tedavisi yerine geçmeyeceğini,
 • Herhangi bir uzmandan psikolojik veya psikiyatrik yardım alıyor olması durumunda, ilgili uzmanı Hakan Çobanoğlun’dan Koçluk hizmeti aldığı konusunda bilgilendirmesi gerekeceğini,
 • Hakan Çobanoğlu’nun Koçluğu mesleğinin herhangi bir ruhsat veya lisans gerektirmeksizin icra edilebildiğini,
 • Hakan Çobanoğlu’nun Koçluğu hizmetleri neticesinde vereceği tüm kararlardan, tercihlerden, eylemlerinden ve bunların sonuçlarından tamamen kendisinin sorumlu olacağını, bu konuda Hakan Çobanoğlunun  veya ekibinin herhangi bir sorumluluğu olmayacağını,
 • Hakan Çobanoğlu  veya ekibinin herhangi bir sonucu taahhüt edemeyeceğini,
 • Şirket’in İlgili mevzuat uyarınca işlenmekte olan bir suça veya işlenmiş ancak neticeleri sınırlanabilecek olan bir suça (teşebbüs dahil) ilişkin bilgi veya emare edinmesi halinde (sağlık görevlisi olmasak da) bunu ilgili kamu makamlarına bildirme yükümlülüğü olduğunu, bu durumda gizliliğin veya kişilik haklarının ihlali gibi herhangi bir sebebe dayanarak Şirket’ten herhangi bir talep hakkı olmayacağını,
 • Hakan Çobanoğlu’nun  Gizlilik Politikası’nı okumuş olduğunu,
 • Şirket’e sağlık verileri gibi özel nitelikte kişisel verileri iletmemesi gerektiğini ve işburada Hakan Çobanoğlunu  Şirketini, grup şirketlerini, bunların müdürlerini, yöneticilerini, çalışanlarını ve Hakan Çobanoğlu dahil her türlü hizmet sağlayanlarını her türlü talep, zarar ve ziyandan gayrikabili rücu ibra ettiğini bilmekte, kabul ve taahhüt etmektedir